Home to 15 users
Who published 498 posts

Server rules

Below is a summary of rules you need to follow if you want to have an account on this server of Mastodon:

  1. Spam YASAKTIR.
  2. Müstehcen İçerikler YASAKTIR.
  3. Irksal, Ahlakî, Dinî, Politik v.b. Konularda Bağnazlık YASAKTIR.
  4. Ağı Ticarî Amaçlar Güderek Kullanmak YASAKTIR.
  5. Herhangi Bir Azınlığa Saldırı Niteliğinde Olan İçerikler YASAKTIR.
  6. Sözlü Taciz ve Hakaret YASAKTIR.
  7. Dolandırıcılık Eylemlerinde Bulunmak YASAKTIR.
  8. Türkiye ve Almanya'da Yasal Olmayan Eylemler YASAKTIR.
Başta teknoloji olmak üzere, istediğiniz konu hakkında saygı çerçevesinde konuşabilirsiniz. Genellikle Türkçe konuşulsa da, istediğiniz dilde konuşabilirsiniz.